BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI i NJEMAČKI.  JEFTINO

  1. Helmut LAGOR  GmbH

  2. PREVODIMO BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI  i NJEMAČKI

  3. 1040 Wien, Prinz- Eugen- Straße 80

  4.  Tel.: 0043 650 505 31 45

  5.    E-Mail: office@lagor.at  

  6.  

 

"EXPRESS" SLUŽBA

Mi prevodimo doku-mente i pismene na nje- mački i obratno. Na zah- tjev se prevod može ovjeriti. Mi radimo brzo i povoljno. Naši prevodi su priznati ne samo u Austriji, već i u Njemač-koj i Švicarskoj.

 

 

 

 

 RADNO  VREME:

Od ponedeljka do četvrtka: od 9 do 17 sati                                          petak: od 9 do 15 sati

 

Šta je ovjereni prevod? Da li isti mora potvrditi javni bilježnik?

Ne! U Austriji, Njemačkoj i Švajcarskoj bilježnik nema ništa s prevodom. Ovjeru vrši sudski tumač koji svojim okruglim pečatom potvrđuje tačnost prevoda, to je u biti ovjera.

 

Koje zadatke ima bilježnik?

Ako se neki dokument mora podnijeti kod službenog organa, preporučljivo je predati fotokopiju umjesto originala. Ta fotokopija bi trebala biti ovjerena od strane bilježnika. To znači da bilježnik svojim pečatom potvrđuje da je fotokopija istovjetna s originalom.

 

Smije li tumač ovjeravati potpise, kao npr. na punomoćima ili ugovorima?

Ne. To je posao bilježnika! Bilježnik ovjerava Vaš potpis na njemačkom jeziku. Potom tu bilješku o ovjeri dajete na prevod na Vaš jezik kako biste taj dokument mogli podnijeti u Vašoj domovini.

Uredba EU o priznavanju prevoda:  

Prema Uredbi (EU) 2016/1191, koja u EU važi od 16. februara 2019. godine, organi uprave moraju prihvatati prevod sačinjen u bilo kojoj državi članici EU od strane sudski ovlaštenog (zakletog) tumača. Taj prevod se ne mora dodatno ovjeravati! Dakle, nije potrebana apostila ili nadovjera od strane njemačkog ili austrijskog konzulata. 

https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-551-de.do

 

Cijene za prevode

Postoji razlika u tome da li jedna stranica ima 140 ili 1.400 otkucaja. Dalje postoji i razlika u tome, da li za dokument, npr. za vjenčani ili rodni list, već postoji preveden (njemački) obrazac, u koji se samo upisuju podaci ili se dokument mora prevoditi red po red. Mi zato imamo paušalne tarife ili tarife po redu. Na to eventualno dolaze još troškovi dostave. Kod nas ne postoji minimalna tarifa za prevod! Cijene uključuju 20% PDV-a.

 Paušalne tarife: 

Vrsta dokumenta (obračun po komadu)  

   od €      do €
Kratke potvrde, 1- strana svjedočanstva, rodni i vjenčani listovi bez napomena i Apostille, potvrde o nekažnjavanju, ostali uobičajni obrasci 16,00 28,00
Srednje duge potvrde, 2- strana svjedočanstva ili diplome, dokumenti s Apostille i napomenom 18,00 36,00
Nešto duže, jednostavne potvrde, 3- strana svjedočanstva 16,00 38,00
Radne knjižice i indeks studije, po stranici 8,00 12,00
Troškovi dostave (poštarina) 6,00 10,00

 Tarife po redu:

Jedan red ima 55 otkucaja. Računaju se i prazni otkucaji. Prilikom obračuna se broje redovi prevoda na ciljni jezik.

                  Vrsta prevođenog teksta  € po redu
Normalni, nestručni tekst 0,80
Tehnički tekst i teški pravni tekst (presude, rješenja) 1,00 - 1,30
Medicinski tekst 1,30
Doplatak za hitni prevod po dokumentu 4,00-8,00
 

Izvođenje prevoda ONLINE:

1.) Skenirajte dokumente ako imate skener,

2.) ili napravite sliku sa kamerom.

3.) Sliku pošaljite nama preko e-mail (office@lagor.at) ili WhatsApp. (Tel.: +43 650 5053145)

4.) Reci cemo vam koliko ce prijevod (prevod) koštati i do kada ce biti gotov

Wünschen Sie einen Kostenvoranschlag?
Želite li procjenu prijevoda?

 JA/DA            NEIN/NE

 

 
Ako želite drugi jezik, pritisnite ikonu zastavice.

  

Sudski tumač i prevodilačka agencija        Helmut LAGOR GmbH
1040 Wien, Prinz- Eugen-Str.80
Tel.: +43 650 505 3145

E-Mail: office@lagor.at