1. Helmut LAGORGmbH

  2. TUMAČ / PREVODITELJ

  3. 1040 Wien, Prinz- Eugen- Straße 80

  4. Tel.: 0043 650 505 31 45

  5. E-Mail: office@lagor.at

  6.  

 

Mi prevodimo

l dokumente i pismene

l na njemački i obratno

 

 

Mi radimo jeftino = diskont prevodi !

l Radimo brzo i povoljno i imamo najbolje cijene

l Na zahtjev se prijevod može ovjeriti.

l Gotove prijevode šaljemo putem pošte i online

     po cijeloj Europi.

 

Što je ovjereni prijevod? Da li isti mora potvrditi javni  bilježnik (notar )?

Ne! U Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj bilježnik nema ništa s prijevodom. Ovjeru vrši sudski tumač koji svojim okruglim žigom potvrđuje točnost prijevoda, to je u biti ovjera.

 

Koje zadatke ima bilježnik?

Ako se neki dokument mora podnijeti kod službenog organa, preporučljivo je predati preslik umjesto izvornika. Taj preslik bi trebao biti ovjeren od strane bilježnika. To znači da bilježnik svojim žigom potvrđuje da je preslik istovjetan s izvornikom.

 

Smije li tumač ovjeravati potpise, kao npr. na punomoćima ili ugovorima?

Ne. To je posao bilježnika! Bilježnik ovjerava Vaš potpis na njemačkom jeziku. Potom tu bilješku o ovjeri dajete na prijevod na Vaš jezik kako biste taj dokument mogli podnijeti u Vašoj domovini.

 

Što je Apostille?

Apostille je dodatna ovjera potpisa službenika koji je izdao ispravu. U Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj je rijetko potrebna Apostille.  

 

Cijene za prijevode

Postoji razlika u tome da li jedna stranica ima 140 ili 1.400 otkucaja. Dalje postoji i razlika u tome, da li za dokument, npr. za vjenčani ili rodni list, već postoji preveden (njemački) obrazac, u koji se samo upisuju podaci ili se dokument mora prevoditi red po red. Mi zato imamo paušalne tarife i tarife po redu. Na to eventualno dolaze još troškovi dostave. Kod nas ne postoji minimalna tarifa za prijevod! Cijene uključuju 20% PDV-a.

Paušalne tarife:

 

Vrsta dokumenta (obračun po komadu)

 

 od €

  do €

Kratke potvrde, 1-strane svjedodžbe, rodni i vjenčani listovi bez opaski i Apostille, potvrde o  nekažnja-vanju, ostali uobičajni obrasci

16,00 28,00

 

Srednje duge potvrde, 2-strane svjedodžbe ili diplome, dokumenti s Apostille i opaskom

18,00 36,00
 

Nešto duže, jednostavne potvrde, 3-strane svjedodžbe i diplome

16,00 38,00
 

Radne knjižice, indeks studije, pro stranici

8,00 12,00
 

Troškovi dostave (poštarina)

6,00 10,00

 

Tarife po redu:

Jedan red ima 55 otkucaja. Računaju se i prazni otkucaji. Prilikom obračuna se broje redovi prijevoda na ciljni jezik. 

 

  Vrsta prevođenog teksta

 € po redu

Normalni, nestručni tekst

0,80
 

Tehnički tekst i teški pravni tekst (presude, rješenja)

1,00 - 1,30
 

Medicinski tekst

1,30

 

Doplatak za hitni prijevod po dokumentu

4,00 - 8,00

 

Pošaljite nam neobvezujuće dokument

 

elektronskom poštom na

 

 office@lagor.at  ili

 putem WhatsApp      Tel.: 0043 650 505 31 45

i mi ćemo Vam napisati brzo koliko bi koštao prijevod!

 

                                                                                  

                                Zum deutschen Text!    Povratak na njemački tekst