СРПСКИ, БОСАНСКИ, ХРВАТСКИ И  НЕМАЧКИ    ЈЕФТИНО

  1. Helmut LAGOR  GmbH

  2. ПРЕВОДИМО  СРПСКИ, БОСАНСКИ, ХРВАТСКИ И  НЕМАЧКИ

  3. 1040 Wien, Prinz- Eugen- Straße 80

  4.  Tel.: 0043 650 505 31 45

  5.    E-Mail: office@lagor.at  

  6.  

 

ЕКСПРЕС СЛУЖБА! 

Ми преводимо доку-менте и писмене на немачки језик и обратно. На захтев се превод може оверити. Ми радимо јефтино, брзо и повољно и имамо нај-боље цене. Наши пре-води су признати не само у Аустрији, већ и у Немачкој и Швицарској.

 

 

 

 РАДНО  ВРЕМЕ:   

Од понеделјка до четвртка: od 9 do 17 сати                                       петак: od 9 do 15 сати

 

Шта је оверени превод? Да ли исти мора потврдити јавни бележник (нотар)?

Не! У Аустфрији, Немачкој и Шбајцарској бележник нема ништа с преводом. Оверу врши судски тумач, који округлим печатом потврђује тачност превода, то је у бити овера.

 

Које задатке има бележник?

Ако се неки документ мора поднети код службеног органа, препоручљиво је предати фотокопију уместо оригинала. Та фотокопија би требала бити оверена од стране бележника. То значи да бележник својим печатом потврђује да је фотокопија истоветна с оригиналом.

 

Сме ли тумач оверавати потписе, као нпр. на пуномоћима или уговорима?

 

Не. То је посао бележника! Бележник оверава Ваш потпис на немачком језику. Потом ту бележку о овери дајете на превод на Ваш језик, како бисте тај документ могли поднети у Вашој домовини.

 

Уредба ЕУ о признавању превода:       

Према Уредбe (ЕУ) 2016/1191, која у ЕУ важи од 16.фебруара 2019.године, органи управе морају прихватити превод израђен у било којој од држава чланица ЕУ од стране судски овлаштеног (заклетог) тумача. Тај превод се не мора додатно оверавати! Дакле није потребана апостила или надовера од стране немачког или ауструијског конзулата. 

https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-551-de.do

 

Цене за преводе

Постоји разлика у томе да ли једна страница има 140 или 1.400 откуцаја. Даље постоји и разлика у томе, да ли за документ, нпр. за венчани или родни лист, већ постоји преведен (немачки) образац, у који се само уписују подаци или се документ мора преводити ред по ред. Ми зато имамо паушалне тарифе или тарифе по реду. На то евентуално долазе још трошкови доставе. Код нас не постоји минимална тарифа за превод! Цене укључују 20% ПДВ-а.

 

Паушалне тарифе: 

Врста документа  (обрачун по комаду)  

   од €      до €
Кратке потврде, 1- страна сведочанства, родни и венцани листови без напомене и апостиле, по-тврде о некажњавању, остали уобичајни обрасци 16,00 28,00
Средње дуге потврде, 2- страна сведочанства или дипломе, документи с апостилом инапоменом 18,00 36,00
Нешто дуже, једноставне потврде, 3- стране сведочанства и дипломе 16,00 38,00
Радне књижице и индекс студије, по страници 8,00 12,00
Трошкови доставе (поштарина) 6,00 10,00

 Тарифе по реду:

Један ред има 55 откуцаја. Рачунају се и празни откуцаји. Приликом обрачуна се броје редови превода на циљни језик.

 

                  Врста преводеног текста  € по реду
Нормални,нестручни текст 0,80
Технички текст и тешки правни текст (пресуде решења) 1,00 - 1,30
Медицински текст 1,30
Додатак за хитни превод по документу 4,00-8,00

 

 

Извођење превода ОНЛИНЕ  ( ONLINE ):

1.) Скенирајте или усликајте документе које треба превести

2.) и пошаљите нам овбе необавезно електронском поштом на

      office@lagor.at  или путем WhattsApp  (Тел.: +43 650 5053145)

3.) Ми ћемо Вам јабити цену.

4.) Уколико сте сагласни с ценом, почет ћемо преводити.

Wünschen Sie einen Kostenvoranschlag?
Дали желите процену за превод?
 
Ако желите други језик, притисните икону заставице. 

  

Судски тумач и преводилачка агенција        
Helmut LAGOR GmbH
1040 Wien, Prinz- Eugen-Str.80
Tel.: +43 650 505 3145

  E-Mail: office@lagor.at