СРПСКИ, БОСАНСКИ И ХРВАТСКИ, БРЗО И ЈЕФТИНО !
  1. Helmut LAGORGmbH

  2. ТУМАЧ / ПРЕВОДИЛАЦ

  3. 1040 Wien, Prinz- Eugen- Stra? 80

  4. Tel.: 0043 650 505 31 45

  5. E-Mail: office@lagor.at

  6.  

 

Ми преводимо  

l Документе и писмене

l На немачки и обратно

 

 

Ми радимо jефтино = дисконт преводи l Радимо Брзо и имамо најбоље цене

l На захтев се превод може оверити

l готобе преводе шаљемо путем поште     и онлине по целој Европи.

 

Шта је оверени превод? Да ли исти мора потврдити јавни бележник  (нотар)?

Не! У Аустрији, Немачкој и Швајцарској бележник нема ништа с преводом. Оверу вршу судски тумач који својим округлим печатом потврђује тачност превода, то је у бити овера.

 

Које задатке има бележник?                Ако се неки документ мора поднети код службеног органа, препоручљиво је предати фотокопију уместо оригинала. Та фотокопија би требала бити оверена од стране бележника. То значи да бележник својим печатом потврђује да је фотокопија истоветна с оригиналом.

 

Сме ли тумач оверавати потписе, као нпр. на пуномоћима или уговорима?

Не. То је посао бележника! Бележник оверава Ваш потпис на немачком језику. Потом ту белешку о овери дајете на превод на Важ језик како бисте тај документ могли поднети у Вашој домовини.

 

Што је Апостиле (Apostille)?       Апостиле је додатна овера потписа службеника који је издао исправу. У Аустрији, Немачкој и Шбајцерској је  ретко потребна Апостиле.

 

Цене за преводе:

Постоји разлика у томе да ли једна страница има 140 или 1.400 откуцаја. Даље постоји разлика и у томе, да ли за документ, нпр. за венчани или родни лист, већ постоји преведен (немачки) образац, у који се само уписују подаци или се документ мора преводи ред по ред. Ми зато имамо паушалне тарифе и тарифе по реду. На то евентуално долазе још трошкови доставе. Код нас не постоји минимална тарифа за превод! Цене укључују 20% ПДВ-а.

 

Паушалне тарифе:

 

В       рвста докумената (обрачун по комаду)  од 

   до

Кратке потврде, 1-страна сведочанства, родни и

Кратке потврде, 1-страна сведочанства, родни и венчани листови без напомене и апостиле, потврде о некажњавању, остали уобичајни обрасци

16,00 28,00

Среднње дуге потврде, 2-страна сведочанства или дипломе, документи с апостиле и напоменом

18,00 36,00

Нешто дуже, једноставне потврде, 3-страна сведочанства или дипломе

16,00 38,00

Радне књижице и индекс студије по страници 

8,00 12,00
Трошкови доставе (поштарина) 6,00 10,00

Тарифе по реду:                                                    Један ред има 55 откуцаја. Рачунају се и празни откуцаји. Приликом обрачуна се броје редови превода на циљни језик.

 

Врста превођеног текста

   по реду

Нормални нестручни текст

0,80
Технички текст и тежки правни текст (пресуде, режења) 1,00-1,30

Медицински текст

1,30

Додатак за хитни превод по документу

4,00-8,00

 

Пошаљите нама необавезујуће документ

електронском поштом на

 E-Mail  office@lagor.at  или

 

 путем  WhatsApp      Tel.: 0043 650 505 31 45

и ми ћемо Вам написати брзо колико би коштао превод!

 

 

                          

Zum deutschen Text!