HRVATSKI, BOSANSKI, SRPSKI i NJEMAČKI.  JEFTINO

  1. Helmut LAGOR  GmbH

  2. PREVODIMO HRVATSKI, BOSANSKI, SRPSKI  i NJEMAČKI

  3. 1040 Wien, Prinz- Eugen- Straße 80

  4.  Tel.: 0043 650 505 31 45

  5.    E-Mail: office@lagor.at  

  6.  

 

"EXPRESS" SLUŽBA

Mi prevodimo doku-mente i pismene na nje- mački i obratno. Na zah- tjev se prijevod može ovjeriti. Mi radimo jefti-no, brzo i povoljno i imamo najbolje cijene. Naši prijevodi su priznati ne samo u Austriji, već i u Njemačkoj i Švicar-skoj.

 

 

 

 RADNO  VREME:

Od ponedeljka do četvrtka: od 9 do 17 sati                                          petak: od 9 do 15 sati

 

Šta je ovjereni prijevod? Da li isti mora potvrditi javni bilježnik (notar)?

Ne! U Austriji, Njemačkoj i Švajcarskoj bilježnik nema ništa s prijevodom. Ovjeru vrši sudski tumač koji svojim okruglim žigom potvrđuje tačnost prijevoda, to je u biti ovjera.

 

Koje zadatke ima bilježnik?

Ako se neki dokument mora podnijeti kod službenog organa, preporučljivo je predati preslik umjesto izvornika. Taj preslik bi trebao biti ovjeren od strane bilježnika. To znači da bilježnik svojim žigom potvrđuje da je preslik istovjetan s izvornikom.

 

Smije li tumač ovjeravati potpise, kao npr. na puno-moćima ili ugovorima?

Ne. To je posao bilježnika! Bilježnik ovjerava Vaš potpis na njemačkom jeziku. Potom tu bilješku o ovjeri dajete na prijevod na Vaš jezik kako biste taj dokument mogli podnijeti u Vašoj domovini.

Uredba EU o priznavanju prijevoda:  

Prema Uredbi (EU) 2016/1191, koja u EU važi od 16. veljače 2019. godine, upravna tijela moraju prihvatati prijevod sačinjen u bilo kojoj državi članici EU od strane prisegnutog (zakletog) tumača. Taj prijevod se ne mora dodatno ovjeravati! Dakle, nije potrebana apostila ili nadovjera od strane njemačkog ili austrijskog konzulata. 

https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-551-de.do

 

Cijene za prijevode

Postoji razlika u tome da li jedna stranica ima 140 ili 1.400 otkucaja. Dalje postoji i razlika u tome, da li za dokument, npr. za vjenčani ili rodni list, već postoji preveden (njemački) obrazac, u koji se samo upisuju podaci ili se dokument mora prevoditi red po red. Mi zato imamo paušalne tarife ili tarife po redu. Na to eventualno dolaze još troškovi dostave. Kod nas ne postoji minimalna tarifa za prijevod! Cijene uključuju 20% PDV-a.

 Paušalne tarife: 

Vrsta dokumenta (obračun po komadu)  

   od €      do €
Kratke potvrde, 1-strane svjedodžbe, rodni i vjenčani listovi bez opaski i Apostille, potvrde o nekažnjavanju, ostali uobičajni obrasci 16,00 28,00
Srednje duge potvrde, 2-strane svjedodžbe ili diplome, dokumenti s Apostille i opaskom 18,00 36,00
Nešto duže, jednostavne potvrde, 3-strane svjedodžbe i diplome 16,00 38,00
Radne knjižice i indeks studije, po stranici 8,00 12,00
Troškovi dostave (poštarina) 6,00 10,00

 Tarife po redu:

Jedan red ima 55 otkucaja. Računaju se i prazni otkucaji. Prilikom obračuna se broje redovi prevoda na ciljni jezik.

 

                  Vrsta prevođenog teksta  € po redu
Normalni, nestručni tekst 0,80
Tehnički tekst i teški pravni tekst (presude, rješenja) 1,00 - 1,30
Medicinski tekst 1,30
Doplatak za hitni prevod po dokumentu 4,00-8,00
 

Izvođenje prevoda ONLINE:

1.) Skenirajte dokumente ako imate skener,

2.) ili napravite sliku sa kamerom.

3.) Sliku pošaljite nama preko e-mail (office@lagor.at) ili WhatsApp. (Tel.: +43 650 5053145)

4.) Reci cemo vam koliko ce prijevod (prevod) koštati i do kada ce biti gotov

Wünschen Sie einen Kostenvoranschlag?
Želite li procjenu prijevoda?

 JA/DA            NEIN/NE

 

 
Ako želite drugi jezik, pritisnite ikonu zastavice.

  

Sudski tumač i prevodilačka agencija        Helmut LAGOR GmbH
1040 Wien, Prinz- Eugen-Str.80
Tel.: +43 650 505 3145

E-Mail: office@lagor.at