SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI i NEMAČKI.   JEFTINO!

  1. Helmut LAGOR  GmbH

  2. PREVODIMO SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI  i NEMAČKI

  3. 1040 Wien, Prinz- Eugen- Straße 80

  4.  Tel.: 0043 650 505 31 45

  5.    E-Mail: office@lagor.at  

  6.  

 

"EXPRESS"  SLUŽBA

Mi prevodimo doku-mente i pismene na ne- mački i obratno. Na zah- tev se prevod može overiti. Mi radimo jeftino, brzo i povoljno i imamo najbolje cene. Naši pre-vodi su priznati ne samo u Austriji, već i u Nemač-koj i Švicarskoj.

 

 

 RADNO  VREME:

Od ponedeljka do četvrtka: od 9 do 17 sati                                          petak: od 9 do 15 sati

Šta je overeni prevod? Da li isti mora potvrditi javni beležnik (notar)?

Ne! U Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj beležnik nema ništa s prevodom. Overu vrši sudski tumač koji svojim okruglim pečatom potvrđuje tačnost prevoda, to je u biti overa.

 

Koje zadatke ima beležnik?

Ako se neki dokument mora podneti kod službenog organa, preporučljivo je predati fotokopiju umjesto originala. Ta fotokopija bi trebala biti overena od strane beležnika. To znači da bležnik svojim pečatom potvrđuje da je fotokopija  istovetna s originalom.

 

Sme li tumač overavati potpise, kao npr. na punomoćima ili ugovorima?

Ne. To je posao beležnika! Beležnik overava Vaš potpis na nemačkom jeziku. Potom tu belešku o overi dajete na prevod na Vaš jezik kako biste taj dokument mogli podneti u Vašoj domovini.

Uredba EU o priznavanju prevoda:  

Prema Uredbi (EU) 2016/1191, koja u EU važi od 16. februara 2019. godine, organi uprave moraju prihvatiti prevod izrađen u bilo kojoj od država članica EU od strane sudski ovlaštenog (zakletog) tumača. Taj prevod se ne mora dodatno overavati! Dakle, nije potrebna apostila ili nadovera od strane nemačkog ili austrijskog konzulata. 

https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-551-de.do

 

Cene za prevode

Postoji razlika u tome da li jedna stranica ima 140 ili 1.400 otkucaja. Dalje postoji i razlika u tome, da li za dokument, npr. za venčani ili rodni list već postoji preveden (nemački) obrazac, u koji se samo upisuju podaci ili se dokument mora prevoditi red po red. Mi zato imamo paušalne tarife ili tarife po redu. Na to eventualno dolaze još troškovi dostave. Kod nas ne postoji minimalna tarifa za prevod! Cene uključuju 20% PDV-a.

 Paušalne tarife: 

Vrsta dokumenta (obračun po komadu)  

   od €      do €
Kratke potvrde, 1- strana svedočanstva, rodni i venčani listovi bez napomene  i apostile, potvrde o nekažnjavanju, ostali uobičajni obrasci 16,00 28,00
Srednje duge potvrde, 2- strana svedočanstva ili diplome, dokumenti s apostilom i napomenom 18,00 36,00
Nešto duže, jednostavne potvrde, 3- strane svedočanstva i diplome 16,00 38,00
Radne knjižice i indeks studije, po stranici 8,00 12,00
Troškovi dostave (poštarina) 6,00 10,00

 Tarife po redu:

Jedan red ima 55 otkucaja. Računaju se i prazni otkucaji. Prilikom obračuna se broje redovi prevoda na ciljni jezik.

 

                  Vrsta prevođenog teksta  € po redu
Normalni, nestručni tekst 0,80
Tehnički tekst i teški pravni tekst (presude, rešenja) 1,00 - 1,30
Medicinski tekst 1,30
Dodatak za hitni prevod po dokumentu 4,00-8,00
 

Izvođenje prevoda ONLINE:

1.) Skenirajte dokumente ako imate skener,

2.) ili napravite sliku sa kamerom.

3.) Sliku pošaljite nama preko e-mail (office@lagor.at) ili WhatsApp. (Tel.: +43 650 5053145)

4.) Reci cemo vam koliko ce prijevod (prevod) koštati i do kada ce biti gotov

Wünschen Sie einen Kostenvoranschlag?
Želite li procjenu prijevoda?

 JA/DA            NEIN/NE

 

 
Ako želite drugi jezik, pritisnite ikonu zastavice.

  

Sudski tumač i prevodilačka agencija        Helmut LAGOR GmbH
1040 Wien, Prinz- Eugen-Str.80
Tel.: +43 650 505 3145

E-Mail: office@lagor.at