СРПСКИ, БОСАНСКИ И ХРВАТСКИ, БРЗО И ЈЕФТИНО !
  1. Helmut LAGORGmbH

  2. TUMAČ / PREVODILAC

  3. 1040 Wien, Prinz- Eugen- Straße 80

  4. Tel.: 0043 650 505 31 45

  5. E-Mail: office@lagor.at

  6.  

 

Mi prevodimo

l dokumente i pismene

l na nemački i obratno

 

 

Mi radimo jeftino = diskont prevodi !

l Radimo brzo i imamo najbolje cene.  

l Na zahtev se prevod može overiti.

l Gotove prevode šaljemo putem pošte i

    online po celoj Evropi.

                                                                 

Šta je overeni prevod? Da li isti mora potvrditi javni beležnik?                                                       Ne! U Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj beležnik nema ništa s prevodom. Overu vrši sudski tumač koji svojim okruglim pečatom potvrđuje tačnost prevoda, to je u biti overa.

 

Koje zadatke ima beležnik?

Ako se neki dokument mora podneti kod službenog organa, preporučljivo je predati fotokopiju umesto originala. Ta fotokopija bi trebala biti overena od strane beležnika. To znači da beležnik svojim pečatom potvrđuje da je fotokopija istovetna s originalom.

 

Sme li tumač overavati potpise, kao npr. na punomoćima ili ugovorima?

Ne. To je posao beležnika! Beležnik overava Vaš potpis na nemačkom jeziku. Potom tu belešku o overi dajete na prevod na Vaš jezik kako biste taj dokument mogli podneti u Vašoj domovini.

 

Što je Apostille?                                                      Apostille je dodatna overa potpisa službenika koji je izdao ispravu. U Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj je retko potrebna Apostille.

 Cene za prevode

Postoji razlika u tome da li jedna stranica ima 140 ili 1.400 otkucaja. Dalje postoji i razlika u tome, da li za dokument, npr. za venčani ili rodni list, već postoji preveden (nemački) obrazac, u koji se samo upisuju podaci ili se dokument mora prevoditi red po red. Mi zato imamo paušalne tarife i tarife po redu. Na to eventualno dolaze još troškovi dostave. Kod nas ne postoji minimalna tarifa za prevod! Cene uključuju 20% PDV-a.

Paušalne tarife:

 

Vrsta dokumenta (obračun po komadu)

 
 od   €

   do  €

Kratke potvrde, 1-strana svedočanstva, rodni i venčani listovi bez napomena i Apostille, potvrde o nekažnjavanju, ostali uobičajni obrasci

 

16,00 28,00
Srednje duge potvrde, 2-strana svedočanstva ili diplome, dokumenti s Apostille i napomenom

 

18,00 36,00
Nešto duže, jednostavne potvrde, 3-strana svedočanstva ili diplome

 

16,00 38,00
Radne knjižice i indeks studije, po stranici

 

8,00 12,00
Troškovi dostave (poštarina)

 

6,00 10,00

Tarife po redu:

 Jedan red ima 55 otkucaja. Računaju se i prazni otkucaji. Prilikom obračuna se broje redovi prevoda na ciljni jezik.

 

Vrsta prevođenog teksta

 po redu €
Normalni, nestručni tekst 0,80
Tehnički tekst i teški pravni tekst (presude, rešenja) 1,00-1,30
Medicinski tekst 1,30
Doplatak za hitni prevod po dokumentu 4,00-8,00

 

Pošaljite nam neobavezujuće dokument

 elektronskom poštom na

 E-Mail  office@lagor.at  ili

putem WhatsApp        Tel.:   0043 650 505 31 45

i mi ćemo Vam napisati brzo koliko bi koštao prevod!

 

                          

Zum deutschen Text!